TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG & DỊCH VỤ - Bảng Giá
A A A

Giá thuê mặt bằng (chưa có VAT): khi thuê mặt bằng tại Khu công nghiệp Hố Nai, Nhà đầu tư chịu ba loại phí là tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng và phí quản lý

1. Giá thuê đất: 10.000 VND/ m2 /năm.

2. Phí sử dụng hạ tầng: Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai phương án thanh toán như sau:

  • 2.1 Phí sử dụng hạ tầng trả một lần: 1.975.400 VND/m2/46 năm.
  • 2.2 Phí sử dụng hạ tầng thanh toán hàng năm: 197.540 VND/m2.

3. Phí quản lý: 17.430 VND/m2/năm.

  • Các đơn giá trên được xác định theo tỷ giá tạm tính ngày 20/01/2019 (VCB) là 23.240 VND/USD, và tùy thuộc vào vị trí thuê đất. 

Cung cấp nước sạch (bao gồm VAT):

  • Đơn giá nước sạch: 13.230 đồng/m3

Phí xử lý nước thải (bao gồm VAT):

  • Đơn giá xử lý nước thải: 8.000 ~ 10.000 đồng/m3

Giá điện:

  •  Theo Biểu giá bán lẻ điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được áp dụng từ ngày 20/03/2019.