TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG & DỊCH VỤ - Dịch vụ cho các doanh nghiệp trong KCN
A A A

- Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Cấp nước sạch

- Xử lý nước thải
- Các công trình dịch vụ dự kiến đầu tư:
+Khu dịch vụ Thể dục thể thao
+Khu dịch vụ Sân tập Golf
+Cho thuê kho, bãi
+Dịch vụ nhà ở cho công nhân

+Dịch vụ lưu trú cho chuyên gia.
+ Hồ câu cá giải trí.