TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
GIỚI THIỆU - Doanh Nghiệp tại Khu công nghiệp Hố Nai
A A A

Stt

Tên Công ty

Diện tích thuê
(m2)

Quốc gia / Vùng lãnh thổ

1

Công ty Cổ Phần Tuico

28.100

Đài Loan

2

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Chính Xác Việt Nam (VPIC)

63.565

Đài Loan

3

Công ty TNHH Vision

5.250

Đài Loan

4

Công ty HH điện cơ Shihlin VN

15.610

Đài Loan

5

Công ty HHCN Kaifa VN

28.729

Đài Loan

6

Công ty HH K.Source VN

5.100

Đài Loan

7

Công ty HHCN Broad Bright

16.640

Đài Loan

8

CN công ty TNHH ắc quy GS VN

5.250

Nhật Bản

9

Công ty HH đầu tư  See Well

10.200

Đài Loan

10

Công ty HH ốc vít Lâm Viễn

10.200

Đài Loan

11

Công ty HHCN Viet Shuenn

9.120

Đài Loan

12

Công ty TNHH GSK Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Nai

10.991

Đài Loan

13

Công ty TNHH Golden Flag VN

4.089

Đài Loan

14

Công ty HH SX-GC Việt Nhất

3.360

Đài Loan

15

Công ty công trình XLMT Chiline-VN

10.000

Đài Loan

16

Công ty TNHH Việt Hoằng

20.000

Đài Loan

17

Công ty Cổ Phần Đúc Chính Xác CQS May's

12.000

Đài Loan

18

Công ty TNHH điện cơ Chen Ho

8.220

Đài Loan

19

Công ty HHCN Bảo Việt

15.000

Đài Loan

20

Công ty HHCN Geo-Gear

7.500

Đài Loan

21

Công ty HHCN Eagle

12.500

Đài Loan

22

Công ty TNHH Lunji Vina

6.188

Đài Loan

23

Công ty HHCN First Metal VN

6.250

Đài Loan

24

Xí nghiệp Rostaing Technic

6.622

Pháp

25

Công ty TNHH điện và điện tư ûYow Guan

4.016

Đài Loan

26

Công ty HH Tín Dũng (VCFP)

10.450

Đài Loan

27

Công ty HH điện Thụy Thái VN

3.735

Đài Loan

28

Công ty HHCN chính xác Golden Era

8.483

Đài Loan

29

Công ty cổ phần An Sinh (A.S.C)

4.080

Việt Nam

30

Công ty HHCN Chin Lan Shing Rubber VN

15.000

Đài Loan

31

Công ty CP Nhựa 04

13.940

Việt Nam

32

Công ty  HH Yuoyi VN

10.053

Đài Loan

33

Công ty HHCN Lò xo Bát Đức

3.165

Đài Loan

34

Công ty TNHH Yang Ching Enterprise (VN)

14.456

Đài Loan

35

Công ty HH (VN) cơ điện Asia

5.000

Đài Loan

36

Công ty HHKHKT Zoeng Chang VN

15.000

Đài Loan

37

Công ty HH điện cơ Lục Nhân

6.500

Đài Loan

38

Công ty HHCN Hồng Đạt

6.500

Đài Loan

39

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp CQS

50.023

Đài Loan

40

Công ty TNHH CN CICA

1.650

Đài Loan

41

Công ty HH SENTEC VN

12.488

Đài Loan

42

Công ty HHCTCN&GCCBHXK VN (VMEP)

4.000

Đài Loan

43

Công ty HH thực nghiệp Đạt Kiến (GENTENT)

3.300

Đài Loan

44

Công ty TNHH CN Thiện Mỹ

7.033

Việt Nam

45

Cty TNHH INFINITY

10.800

Đài Loan

46

Công ty TNHH công trình HAN CHI

2.788

Đài Loan

47

Công ty HH SXGC Việt Sáng

6.348

Đài Loan

48

Công ty CP Tân Trung Dũng

7.620

Đài Loan

49

Cty TNHH Công Nghiệp Ho-hsiang

9.882

Đài Loan

50

Cơng ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Eagle (Việt Nam) - (Leader)

15.008

Đài Loan

51

Công ty TNHH Sunjin Vina

25.015

Đài Loan

52

Công ty HHCN Crest Top VN

11.912

Đài Loan

53

Công ty TNHH 1 TV Điện Tử Bình Hòa

10.152

Việt Nam

54

Công ty Cao su Kenda

68.315

Đài Loan

55

Công ty HHCN Kim Hoàng (Đại Liên)

6.176

Đài Loan

56

Công ty HHCN SunShine

16.255

Đài Loan

57

Công ty TNHH Chiau Hung (VN)

6.050

Đài Loan

58

Công ty TNHH CP điện cơ Thụy Lâm VN

11.700

Đài Loan

59

Công ty HHCN Chính Long

7.110

Đài Loan

60

Công ty HHCN Kao Minh

7.680

Đài Loan

61

Công ty TNHH Leadtek

3.282

Đài Loan

62

Công ty TNHH TM-DV-SX Hiệp Gia

10.728

Việt Nam

63

Công ty TNHH SX Kim Loại Yu Cheng

7.820

Đài Loan

64

Công ty TNHH SanLife

4.091

Đài Loan

65

Công ty TNHH May Pie Rich

10.670

Đài Loan

66

Công ty TNHH Action Trading

4.784

Đài Loan

67

Công ty TNHH Tam Hưng

8.043

Đài Loan

68

Công ty TNHH CN Yng Tay Việt Nam

15.926

Đài Loan

69

Công ty HHCN Chin Chang

5.525

Đài Loan

70

Công ty HHCN Master

5.040

Đài Loan

71

Công ty HHCN Chin Sheng VN

6.840

Đài Loan

72

Công ty Ken Fon

38.347

Đài Loan

73

Công ty Cổ phần Thanh Bình

21.680

Việt Nam

74

Công ty TNHH 1 TV Cấu kiện thép & TB Đô thị

16.779

Việt Nam

75

Công ty HHKT Axis Star VN

6.400

Đài Loan

76

Công ty TNHH Thanh Bình

15.028

Việt Nam

77

Công ty TNHH Jaan-E

13.440

Đài Loan

78

Công ty TNHH Farm-tech (VN)

10.000

Đài Loan

79

Công ty Cổ phần Vĩnh Đại

68.004

Việt Nam

80

Công ty TNHH Okura

10.512

Nhật Bản

81

Công ty TNHH Kotobuki Sea (Chang Jun)

6.160

Nhật Bản

82

Công ty TNHH Zheng Zhan

8.940

Đài Loan

83

Công ty TNHH 01 TV Tsung - Chen (VN)

5.500

Đài Loan

84

Công ty Cổ phần kim loại CSGT Việt Nam

50.038

Đài Loan

85

Công ty TNHH Phương Minh Khoa

34.920

Việt Nam

86

Công ty Cổ phần kim loại Comax Việt Nam

23.208

Đài Loan

87

Công ty TNHH CN Mission

7.045

Đài Loan

88

Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim

2.187

Việt Nam

89

Công ty TNHH May Million Win Việt Nam

20.000

Đài Loan

90

Công ty TNHH Vina Bitumuls

20.000

Đài Loan

91

Công ty TNHH Thiên Thượng Phát

6.370

Việt Nam