TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG & DỊCH VỤ - Lĩnh vực hoạt động
A A A

 Đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu nhà ở.

Tư vấn xây dựng

- Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Lập Dự án đầu tư phát triển cao su

- Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình xây dựng

- Lập quy hoạch xây dựng và thiết kế quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị.

- Khảo sát, thiết kế và lập tổng dự toán xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Thi công xây dựng công trình DD&CN, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.
Cung ứng, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng các loại.